Termoventiliaciniai įrenginiai

Oro šildymui ir dažyklų vėdinimui gaminami termoventiliaciniai įrenginiai. Jie tiekia didelį momentinį reikiamos temperatūros oro srautą, kad dažymo metu išsiskyrę skiediklio garai būtų efektyviai šalinami iš darbo vietos. Taip pat užtikrinama švari – be dulkių dažyklos patalpa. Gerai paskaičiuoti ir įrengti įrenginiai ne tik užtikrina komfortišką darbo aplinką, bet ir užtikrina greitą bei kokybišką dažomų gaminių džiuvimą.

Galime suprojektuoti ir sumontuoti reikiamų parametrų šildymo vėdinimo įrenginius tiek naujoms, tiek egzistuojančioms dažymo sienelėms ar kameroms. Šildymas vykdomas karšto vandens, garo, dujų ar dyzelino degiklių pagalba.

Termoventiliaciniai įrenginiai gali būti surenkami tose pačiose patalpose arba virš dažymo sienelių įrengtose platformose.

Siekiant taupyti šilumos energiją, kartu montuojami rekuperatoriai, o taupant elektros energiją, montuojami ventiliatoriai su dažnio keitikliais.